Posebna ponuda

Smještaj u kući Sobol (dva noćenja) - 26.05.-28.05.2017. + rafting za 6 osoba (korištenje dvije spavaće sobe) .... 3.189,00 kn Smještaj u kući Sobol (dva noćenja) - 26.05.-28.05.2017. + rafting za 9 osoba (korištenje tri spavaće sobe) .... 4.300,00 kn